Technické informace

Každý modul je vytvořen s kvalitou a láskou z nejlepších materiálů nejlepších světových výrobců.

Standard
Měrná roční potřeba
tepla na vytápění
Roční náklady
na vytápění
Vyhovující (vyhovující ČSN 73 0540) (C)
cca 90 kWh/m2rok
cca 20 000,- Kč
Úsporný (B)
cca 80 kWh/m2rok
cca 18 000,- Kč
Nízkoenergetický (A)
cca 35 kWh/m2rok
cca 10 000,- Kč
Pasivní
≤ 15 kWh/m2rok
cca 6 000,- Kč
Roční potřeba tepla
Nároky na topení se uvádějí v měrné roční potřebě tepla na vytápění (kWh/m 2 podlahové plochy rok). Roční náklady na vytápění jsou vypočteny pro rodinný dům s vytápěnou podlahovou plochou cca 180 m2.
Standard — Energetická třída C
Hodnota udává měrnou spotřebu dodané energie do budovy dle vyhlášky č. 78/2013 Sb..
Obalové konstrukce splňují požadované hodnoty dle ČSN 73 03 31:2013 (Tepelná ochrana budov).
Měrná potřeba tepla na vytápění představuje Ea ≥ 75 kW/m2rok.
Standard — Energetická třída B
Hodnota udává měrnou spotřebu dodané energie do budovy dle vyhlášky č. 78/2013 Sb..
Obalové konstrukce splňují hodnoty doporučené pro nízkoenergetické domy.
Měrná potřeba tepla na vytápění představuje Ea cca 75 ≥ 44 kW/m2rok.
Standard — Energetická třída A
Hodnota udává měrnou spotřebu dodané energie do budovy dle vyhlášky č. 78/2013 Sb..
Obalové konstrukce splňují hodnoty doporučené pro pasivní domy.
Měrná potřeba tepla na vytápění představuje Ea cca 44 ≥ 20 kW/m2rok.
Pasivní standard
Hodnota udává měrnou spotřebu dodané energie do budovy dle vyhlášky č. 148/2007 Sb..
Obalové konstrukce splňují hodnoty doporučené pro pasivní domy.
Měrná spotřeba energie na vytápění představuje 0 — 20 kWh/m2rok. Tento termín je popsán v technických normalizačních informacích TNI 730329 (pro rodinné domy) a TNI 730330 (pro bytové domy) a prakticky vychází z principů návrhu domu pasivního.

ROCKMIN PLUS

Měkkáa lehká deska zkamenné vlny (minerální plsti) pojené organickoupryskyřicí, v celém objemu hydrofobizovaná. Deska ROCKMIN  PLUSje určena pro stavební tepelné a protipožární izolace v oblasti vnějších konstrukcí -šikmých střech, podkroví,  vnitřních  konstrukcí -stropů,  podlah  mezi  trámy  nebo  polštáře,dělicích  stěn,příček,podhledů  a  dalších  bez mechanického zatížení izolační výplně. Tepelně izolační schopnosti; nehořlavost –ochrana proti šíření plamene a požáru; zvuková pohltivost; vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti –deska je v celém objemu hydrofobizovaná; paropropustnost; rozměrová stálost.

 

 

 

 

Polystyren

Tepelná izolace budov EPS 70 F je určená zejména pro fasádni systémy ETICS.
PŘEDNOSTI
 • velmi dobré tepelně izolační vlastnosti
 • velmi nízká dynamická tuhost
 • výborné mechanické vlastnosti
 • minimální hmotnost
 • jednoduchá zpracovatelnost
 • dlouhá životnost
 • ekologická a zdravotní nezávadnost
 • trvalá odolnost proti vlhkosti
 • biologická neutrálnost
 • ekonomická výhodnost 

Vybrat si můžete ze dvou fasádních systémů – provětrávané a kontaktní fasády.

Weberpas silikon
Jednoduše zpracovatelná probarvená pastovitá omítka obsahující organické pojivo a silikonovou disperzi připravená k přímému použití se systémovou penetrací weber.pas podklad UNI.
Konečná povrchová úprava omítkových systému a kontaktních zateplovacích systémů. K ochraně stavby a jejímu barevnému a strukturálnímu ztvárnění při vytváření nových fasád, jejich rekonstrukcích, modernizacích a renovacích. Je vhodná pro použití do exteriéru i interiéru.
Fasádní palubky
Palubky obkladové jsme v naší nabídce rozdělili podle dřevin, které se na palubky používají, tj. smrk, borovice a modřín. Při výběru je důležité se zaměřit na to, kde budete dřevěné obložení montovat.
Kvalita: AB. Fotografie je pouze ilustrační. Konkrétním provedení (bez drážek / s drážkami…) se může lišit.
Palubky obkladové Rhombus A/B
Palubky obkladové Rhombus A/B 19 x 96 x 3000 mm fasádní. Fasádní palubky vyrobené z kvalitního dřeva, charakteristického také přítomností tmavých suků. Evropský nebo sibiřsky modřín.

Přednosti výrobku:
• Kvalitní středoevropské dřevo
• Vysoká odolnost vůči povětrnostním vlivům
• Vysoká odolnost vůči mechanickému poškození

Třída požární odolnosti: skupina C2 středně hořlavé (specifikována dle společných ustanovení normy ČSN 730802 a přidruženou normou ČSN 730833).
Kovová falcovaná fasáda
Falcovaná fasáda je systém odvětrávané fasády opláštěné jednoduchou úhlovou nebo dvojitou stojatou drážkou. Systém jednoduché stojaté drážky je používán pro fasádní aplikace, instalace systému je provedena spojováním jednotlivých kusů drážkováním po celé jejich délce, čímž docílíme pravidelného vzhledu a těsného spojení dílů. Tento systém je vhodný pro pokládku na velké plochy a pro pokládku v regionech s nepříznivými klimatickými podmínkami, tj. se silným deštěm a sněžením, silným větrem. Pokládka může být horizontální i vertikální.

 

 

 

V závislosti na charakteru pozemku, záměru klienta a požadavku na převozitelnost nabízíme tři možnosti usazení stavby:
 • Betonové PATKY
 • Zemní vruty
 • Základová deska

 

Vybrat si můžete ze dvou typů šikmých střech – sedlovou či pultovou střechu.
PULTOVÁ STŘECHA
Pultová střecha má jednu střešní rovinu z mírným sklonem. Žlab je pouze na jedné straně střechy.

 

 

 

 

 

 

 

SEDLOVÁ STŘECHA
Sedlová střecha má dvě střešní roviny rozdělené hřebenem. Žlaby jsou na obou stranách. Střecha je vhodná do horských oblastí.