Rodinné domy M-House

Nabízíme vám moderní rodinné domy a chaty. Rodinné domy M-House vám nabízíme v různém stupni rozestavěnosti od hrubé stavby až po kompletní dodávku.

Proč domy od nás
 • Možná výstavba na betonové patky nebo pasy bez nutnosti základové desky
 • Extrémní rychlost výstavby
 • Demontovatelnost a přemístitelnost
 • Dlouhodobá životnost
 • Stabilita domu
 • Minimalizace zátěže životního prostředí při výstavbě stavebním odpadem a hlukem
 • Minimalizace uhlíkové stopy efektivní přepravou částí domu v celku
 • Budoucí možnost rozšíření domu o další moduly a místnosti
 • Možnost pozdějšího dobudování doplňkové střechy či fasády
 • Záruka na životnost ocelových konstrukcí 50 let
 • Záruka na statiku konstrukce 50 let

Výhody domů

Rychlost

Životnost

Rozšiřitelnost

Ekologie

Stabilita

Záruka

Cenová dostupnost

Nízká energetická náročnost

Prohlédněte si:

Rodinný dům typu M

Rodinný dům typu L

Rodinný dům typu XL