Modulovy dum 25 m2 na klič za 550 00 Kč ​
Modulovy dum 50 m2 na klič za 1 100 00 Kč ​